Czym tak właściwie są plany emerytalne?

Wiele młodszych osób nie myśli jeszcze o emeryturze. Jednak nawet wtedy warto pomyśleć o zabezpieczeniu swoich potrzeb finansowych. W tym celu mogą pomóc nam specjalne plany emerytalne.

Oszczędzanie na emeryturę to nie tylko ZUS. To również tak zwany drugi filar, czyli OFE – Otwarte Fundusze Emerytalne, a także trzeci filar, który obejmuje inne dobrowolne plany emerytalne.

ZUS i OFE to za mało

Plany emerytalne często jednak odkładamy na później, odprowadzając tylko obowiązkowe składki do ZUS i ewentualnie do OFE. Warto jednak wskazać, że składki tego rodzaju najczęściej są dość niskie i nie będą w stanie zapewnić każdemu emerytowi godnej starości.

Aby otrzymywać większą emeryturę, warto więc sprawdzić dobrowolne plany emerytalne, które mogą być nie tylko sposobem na zgromadzenie środków na przyszłość, ale również mogą stanowić dodatkową motywację do odkładania pieniędzy.

IKE oraz IKZE

Dobrowolne plany emerytalne to przede wszystkim konta IKE oraz IKZE, a mianowicie Indywidulane Konto Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IZKE).

Różnica pomiędzy IKE a IKZE zasadza się na opodatkowaniu. IKE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, natomiast IKZE odliczane od podstawy opodatkowania. Dodatkowo, programy te różnią się między sobą limitem wpłat.

Jak zacząć korzystać z dodatkowych planów emerytalnych?

Jeżeli chcemy zdecydować się na dodatkowe, nieobowiązkowe plany emerytalne, wówczas możemy skorzystać z nich w wielu różnych instytucjach. Oferują je przede wszystkim banki, a także towarzystwa ubezpieczeniowe.

Mamy dowolność w wyborze tego rodzaju metod oszczędzania na swoją przyszłość, dlatego warto zapoznać się z różnymi ofertami przed wyborem tej najkorzystniejszej.

Kiedy zacząć oszczędzanie z planami emerytalnymi?

Zasadniczo, każdy czas jest dobry na to, aby wybrać plany emerytalne. Mogą korzystać z nich zarówno osoby, które dopiero wchodzą na rynek pracy, jak również te, które pracują już od dawna i planują przejść na emeryturę prędzej niż później.