Klauzula do CV

Klauzula do CV

Klauzula do CV

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem w Polsce, by pracodawca mógł przetworzyć nasze dane osobowe (choćby przekazać nasze Curriculum Vitae z jednego biurka na drugie) musimy wyrazić zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych. Jeśli tego nie zrobimy firma nie ma prawa zrobić absolutnie nic z naszym CV i informacjami w nim zawartymi. Naszą zgodę na przetwrzanie zawiera specjalna klauzula, którą zamieszczamy w CV – zwykle na jego końcu. Zobacz jak brzmi wymagana klauzula do CV.Zatem jest więcej niż pewne, że nie dostaniemy tej pracy. A nasza aplikacja wyląduje w koszu.

Pamiętaj, że informację tę powinieneś załączyć zarówno do CV jak i Listu motywacyjnego

Klauzula do CV po polsku:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbęd­nych do real­iza­cji pro­cesu rekru­tacji (zgod­nie z Ustawą z dnia 29.08.1997 Roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jed­no­lity: Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Klauzula do CV po angielsku

“I hereby give con­sent for my per­sonal data to be processed for the pur­poses of recruit­ment, in accor­dance with the Per­sonal Data Pro­tec­tion Act dated 29.08.1997 (uni­form text: Jour­nal of Laws of the Repub­lic of Poland 2002 No 101, item 926 with fur­ther amendments)”

Pamiętaj o podpisaniu się

Jeśli wysyłasz swoje papiery aplikacyjne tradycyjną pocztą pamiętaj, że musisz się ręcznie podpisać pod każdym wyrażeniem zgody. Wystarczy parafka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.