Klauzula do CV

Klauzula do CV

Klauzula do CV

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem w Polsce, by pracodawca mógł przetworzyć nasze dane osobowe (choćby przekazać nasze Curriculum Vitae z jednego biurka na drugie) musimy wyrazić zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych. Jeśli tego nie zrobimy firma nie ma prawa zrobić absolutnie nic z naszym CV i informacjami w nim zawartymi. Naszą zgodę na przetwrzanie zawiera specjalna klauzula, którą zamieszczamy w CV – zwykle na jego końcu. Zobacz jak brzmi wymagana klauzula do CV.Zatem jest więcej niż pewne, że nie dostaniemy tej pracy. A nasza aplikacja wyląduje w koszu.

Pamiętaj, że informację tę powinieneś załączyć zarówno do CV jak i Listu motywacyjnego

Klauzula do CV po polsku:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbęd­nych do real­iza­cji pro­cesu rekru­tacji (zgod­nie z Ustawą z dnia 29.08.1997 Roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jed­no­lity: Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Klauzula do CV po angielsku

“I hereby give con­sent for my per­sonal data to be processed for the pur­poses of recruit­ment, in accor­dance with the Per­sonal Data Pro­tec­tion Act dated 29.08.1997 (uni­form text: Jour­nal of Laws of the Repub­lic of Poland 2002 No 101, item 926 with fur­ther amendments)”

Pamiętaj o podpisaniu się

Jeśli wysyłasz swoje papiery aplikacyjne tradycyjną pocztą pamiętaj, że musisz się ręcznie podpisać pod każdym wyrażeniem zgody. Wystarczy parafka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *