Jak otrzymać pracę w przedszkolu?

Wiele młodych dziewczyn zastanawia się nad pracą w przedszkolu w formie opiekuna. Trzeba jednak wiedzieć, że aby taką pracę otrzymać nie wystarczy uwielbiać dzieci. Konieczne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia oraz predyspozycji psychologicznych.

Praca w przedszkolu da wiele radości, ale jest też bardzo wymagająca. Dlatego nie każdy może ją wykonywać. Po pierwsze, należy posiadać odpowiednie wykształcenie. Warunkiem koniecznym jest posiadanie wykształcenia wyższego w kierunku pedagogicznym. Do pracy w przedszkolu konieczna będzie specjalizacja w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Jeśli posiada się wykształcenie wyższe, ale w innym kierunku można ukończyć odpowiednie studia podyplomowe w tym zakresie. Trzeba jednak wiedzieć, że osoba po odpowiednich studiach będzie miała większe szanse w zakresie zatrudnienia. Brak odpowiedniego wykształcenia nie dyskwalifikuje całkowicie z pracy w przedszkolu. Możliwe jest zatrudnienie na stanowisku pomocy lub asystenta wychowawcy. Wymagania dotyczące wykształcenia dotyczą zarówno pracy w publicznym, jak i prywatnym przedszkolu.

Ograniczenia przy pracy w przedszkolu

W przypadku pracy w przedszkolu nie ma ograniczeń co do płci oraz wieku. Wychowawcami mogą zostać zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Są jednak elementy, które kandydata dyskwalifikują. Jest to np. wada wymowy lub wada słuchu. Przy pracy z małymi dziećmi dobra dykcja i słuch są konieczne. W przedszkolu nie może pracować także osoba karana. Ważne u kandydata są także odpowiednie cechy charakteru. Dobry wychowawca przedszkolny musi charakteryzować się cierpliwością, opanowaniem, rozwagą i odpowiedzialnością.

Ogłoszeń dotyczących pracy w przedszkolu można szukać na stronach internetowych placówek lub na stronie internetowej kuratorium. W związku z tym, że przedszkola są jednostkami publicznymi mają one obowiązek publikacji ogłoszeń. Po znalezieniu ogłoszenia nie pozostaje nic innego na przesłać swoją aplikację. Kolejnym etapem będzie rozmowa kwalifikacyjna do przedszkola. Ta najczęściej prowadzona będzie przez dyrektora placówki.

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna w przedszkolu jest niezwykle ważna. Trzeba się do niej bardzo dobrze przygotować. Jak wspomniano wcześniej, samo wykształcenie nie wystarczy. Trzeba posiadać jeszcze odpowiednie cechy charakterologiczne. Dlatego dyrektor placówki będzie starał się sprawdzić nie tylko wykształcenie, ale także będzie starał się poznać to jakim człowiekiem jest kandydat.

Rozmowa o pracę w przedszkolu może przebiegać różnie. Wszystko zależy od prowadzącego daną placówkę. Z pewnością sprawdzona zostanie wiedza kandydata dotycząca przepisów prawnych, jakie obowiązują przedszkola i pracowników przedszkoli. Na pewno kandydat zostanie także zapytany o swoje doświadczenie w zakresie pracy z dziećmi. Jeśli kandydat pracował już wcześniej w przedszkolu, dyrektor placówki może poprosić o referencje lub kontakt do poprzedniej placówki w celu zapytania o opinię. Podczas rozmowy kandydat możemy być także zapytany o to jak zachowałby się w danych, konkretnych sytuacjach jakie mają miejsce podczas pracy z dziećmi.