Nie wiesz jak napisać CV bez doświadczenia? Wcale nie musi być puste!

Jak napisać CV bez doświadczenia

Podstawowym elementem każdego CV jest przedstawienie i wyeksponowanie swoich doświadczeń zawodowych, które zdobyło się przez kilka bądź kilkanaście ostatnich lat. Ale jak napisać CV w sytuacji, gdy aplikuje się do jednej z pierwszych prac, a doświadczenia zawodowe są naprawdę znikome? Problem ten dotyka zwłaszcza młodych ludzi – uczniów, studentów i absolwentów, którzy dotychczas skupiali się w głównej mierze na nauce. Wielu z początkujących kandydatów do pracy rezygnuje z aplikowania na dane stanowisko, gdyż obawia się, iż niemal puste CV zniechęci do nich potencjalnego pracodawcę. A tymczasem to duży błąd, gdyż w niektórych sytuacjach nawet osoba bez doświadczenia zawodowego ma szanse otrzymać dane stanowisko. Warunek jest jeden – CV musi być napisane w sposób jak najbardziej profesjonalny i zachęcający do kontaktu. Zatem jak napisać CV bez doświadczenia zawodowego? Oto kilka wskazówek.

 

Wykształcenie

Pierwszym punktem w pisaniu CV bez doświadczenia zawodowego jest wyeksponowanie swojego wykształcenia. W tym punkcie należy wymienić wszystkie ukończone szkoły – od tych najniższego szczebla aż po studia dyplomowe. Warto zrobić to jak najdokładniej, aby osoba analizująca CV mogła przekonać się, jaki wydział, kierunek i specjalizację ukończył dany kandydat. W niektórych przypadkach warto dodatkowo zamieścić tytuł pracy licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej – zwłaszcza gdy potencjalne stanowisko pracy jest w jakikolwiek sposób związane z ukończoną szkołą. Rubryka przedstawiająca wykształcenie to także dobre miejsce na umieszczenie informacji o ukończonych kursach, szkoleniach, stażach bądź praktykach. Szczególnie cenną umiejętnością jest znajomość języka obcego, która powinna być poparta świadectwem ukończenia kursu bądź stosowanym certyfikatem. Na tym etapie życia wykształcenie to jeden z najcenniejszych atutów i dlatego należy przedstawić je w jak największym zakresie.

 

Aktywność zawodowa

Młody człowiek wkraczający na ścieżkę kariery zawodowej zazwyczaj nie ma możliwości pochwalenia się jakimkolwiek doświadczeniem. Jednak czasami zdarzają się sytuacje, iż pomimo młodego wieku pierwszą pracę ma się już za sobą. I jeżeli nawet mogłoby się wydawać, iż dotychczas wykonywane zajęcie nie jest warte wspominania (na przykład praca sezonowa lub dorywcza), to nie należy się tego wstydzić. Każde zajęcie zarobkowe to duży plus, gdyż pokazuje pracodawcy stopień motywacji i zaangażowania młodego pracownika. A jeżeli dotychczasowa praca wiązała się z wyjazdem zagranicznym, to jest to ważny sygnał dla potencjalnego pracodawcy, iż młody człowiek jest samodzielny i odpowiedzialny, a dodatkowo miał szansę na podniesienie swoich kompetencji językowych. Jednocześnie warto w tym miejscu umieścić wszelkie informacje o zajęciach dodatkowych.

Uczestnictwo w kółku naukowym na uczelni, wolontariat, bezpłatne praktyki czy udział w inicjatywach obywatelskich to bardzo cenne doświadczenie, które na pewno zostanie docenione przez rekrutera.

Poza tym warto wspomnieć o ewentualnej aktywności internetowej – na przykład prowadzenie bloga bądź fanpage’a lub udzielanie się na forach.

 

Umiejętności i mocne strony

Wprawdzie świeżo upieczony absolwent nie może pochwalić się zbyt bogatym doświadczeniem zawodowym, to jednak może posiadać pewne umiejętności i kompetencje miękkie, które zostaną docenione podczas procesu rekrutacji. W tym miejscu warto wspomnieć o posiadaniu prawa jazdy, umiejętności programowania czy wiedzy na temat rozliczania wniosków unijnych – czyli o wszystkim tym, co stanowi niejako wartość dodaną.

Nie warto też zapominać o przedstawieniu swoich kompetencji miękkich (na przykład kreatywność, umiejętność pracy w grupie czy odpowiedzialność), które w coraz większym stopniu są doceniane przez pracodawców.

Jednak w tym przypadku należy pamiętać o tym, aby umieszczać w CV jedynie te kompetencje, które potrafi się udowodnić. Większość rekruterów potrafi sprawdzić u kandydatów określone cechy (zwłaszcza te pożądane z punktu widzenia pracodawcy), więc podawanie nieprawdziwych informacji nie przyniesie zadowalających efektów. W tym miejscu można też przedstawić swoje zainteresowania – zwłaszcza gdy są nietypowe i świadczą o bogatej osobowości.

Tworząc swoje pierwsze CV należy zwrócić uwagę na to, aby miało ono w pełni profesjonalny charakter. Zatem dokument tego typu powinien być przejrzysty, dobrze sformatowany oraz pozbawiony błędów i literówek. Dodatkowo należy pamiętać o umieszczeniu odpowiedniego zdjęcia (nie jest to warunek konieczny) i obowiązkowej klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Każda osoba zastanawiająca się jak napisać cv musi przestrzegać zasady prawdomówności.

Wielu kandydatów bez doświadczenia próbuje nieco podkoloryzować swoje CV w taki sposób, aby zyskać w oczach rekrutera lub potencjalnego pracodawcy. To duży błąd.

Każde CV musi zawierać jedynie prawdę, gdyż nieprawdziwe informacje zostaną szybko zweryfikowane, a sam kandydat zostanie narażony na zdemaskowanie i kompromitację. I chociaż pisanie CV bez doświadczenia może wydawać się trudne, to jednak praktyka pokazuje, iż niejedna osoba zdobyła w ten sposób swoją pierwszą pracę.