List Motywacyjny – Przykład z Omówieniem

Zobacz jak możesz napisać List Motywacyjny – stworzyliśmy dla ciebie krótki przykład z omówieniem.

DATA I MIEJSCE SPORZĄDZENIA LISTU

W prawym górnym rogu dokumentu podaj miejscowość i datę sporządzenia listu motywacyjnego – najlepiej taką samą jak data wysyłki kompletnej aplikacji do pracy; np.

Warszawa, dn. 26.04.2016r.

DANE OSOBOWE KANDYDATA

W lewym górnym rogu, linijkę poniżej daty i miejsca sporządzenia listu podaj Twoje dane osobowe, adresowe i kontaktowe w kolejności: imię i nazwisko, adres zameldowania lub zamieszkania (ten który jest istotniejszy w odniesieniu do lokalizacji firmy), telefon, e-mail; np.

Jan Kowalski
Piłsudskiego 0 m.0
00-000 Warszawa
Tel. +48 0000000

DANE ADRESAT

W prawym górnym roku, linijkę poniżej Twoich danych, podaj dane firmy, o pracę w której się ubiegasz w kolejności: nazwa firmy, dział (HR, rekrutacji) lub imię i nazwisko konkretnej osoby odpowiedzialnej za rekrutację, jeśli te są Ci znane, adres korespondencyjny siedziby; np.

Fresh Sp. Z o.o.
Dział Rekrutacji
Al. Jerozolimskie 00
00-000 Warszawa

ZWROT GRZECZNOŚCIOWY

Rozpocznij list od formalnego zwrotu grzecznościowego; np.

Szanowni Państwo!

INFORMACJA WSTĘPNA

Na początek listu poinformuj adresata, na jakie stanowisko aplikujesz i skąd dowiedziałeś się o prowadzonym procesie rekrutacyjnym; np.

Pragnę zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko specjalisty do spraw finansowo-księgowych w siedzibie Państwa firmy w Warszawie. O rozpoczęciu procesu rekrutacji pracowników dowiedziałem się z ogłoszenia znalezionego w internetowym serwisie ogłoszeń lokalnych Olx.pl. Po zapoznaniu się z wymaganiami stawianymi kandydatom na to stanowisko i profilem Państwa firmy postanowiłem odpowiedzieć na ofertę pracy.

KRÓTKIE PODSUMOWANIE ZAWODOWE

Zredaguj akapit, w którym po krótce przestawisz wszystkie swoje atuty – wykształcenie, doświadczenie, umiejętności i cele zawodowe. Postaraj się napisać go tak, aby zainteresować rekrutera swoją kandydaturą i zachęcić do lektury dalszej części listu. Możesz zabrać się za ten element na końcu, stosując metodę od szczegółu do ogółu, wtedy akapit ten będzie stanowił streszczenie rozwinięcia Twojego listu; np.

Jestem księgowym z siedemnastoletnim doświadczeniem w pracy w strukturach księgowych spółek handlowych, których rozliczanie można uznać za moją specjalizację. Posiadam  tytuł magistra Finansów i Rachunkowości zdobyty na Uniwersytecie Warszawskim oraz dyplomy corocznie odnawianych kursów podatkowych w zakresie podatków VAT i dochodowego Polskiego Towarzystwa Księgowych.  Cechuje mnie świetna organizacja pracy, dbałość o szczegóły i umiejętność usprawniania prac finansowo-księgowych w zespole pracowników. Sprawnie obsługuję wiele programów do fakturowania oraz biegle posługuję się branżowym językiem angielskim. Dążę do znalezienia stabilnego zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji, w której będę mógł rozwinąć skrzydła, za jaką uważam Fresh Sp. Z o.o.

ROZWINIĘCIE

Tej części listu poświęć najwięcej uwagi. Postaraj się opisać swoje doświadczenie zawodowe w odniesieniu do pracy, o jaką się ubiegasz – wspomnij o sukcesach i wyzwaniach z poprzednich prac oraz podobieństwach w zakresie obowiązków. Nie zapomnij o opisaniu swoich umiejętności praktycznych, zawodowych i interpersonalnych. Wspomnij również o korzyściach, jakie uzyska firma, do której wysyłasz list motywacyjny w przypadku zatrudnienia właśnie Ciebie i umotywuj wybór tej firmy oraz stanowiska. Opisz także, w jaki sposób chciałbyś realizować cele zawodowe w ramach jej struktury; np.

Od ukończenia studiów pracuję w księgowości spółek specjalizujących się handlem hurtowym towarami. Znam doskonale specyfikę ich działania oraz najczęściej stosowane zabiegi polityki rachunkowości. Mam również świadomość występujących w tego typu spółkach problemów rozliczeniowych oraz sprawdzone sposoby na ich rozwiązywanie.

Ostatnie siedem lat spędziłem na pracy na stanowisku zastępcy Głównego Księgowego w firmie o podobnej specjalizacji do Państwa. Byłem odpowiedzialny za pracę dwunastoosobowego zespołu księgowych, analityków finansowych i specjalistów ds. finansowo-księgowych. Jestem pewien, że zdobyte przeze mnie doświadczenie będzie procentowało w pracy w Państwa firmie.

Mam innowacyjne podejście do księgowości. Potrafię wprowadzać w życie własne metody rozrachunkowe, które znacznie usprawniają prowadzenie prac rozliczeniowych. Organizuję doskonale pracę własną, ale również działania zespołowe, szczególnie jeśli mam do dyspozycji grupę profesjonalistów, jakich zapewne nie brakuje u Państwa w firmie.

Posiadam dyplom magistra Finansów i Rachunkowości, jednak nie zakończyłem na tym swojego  kształcenia. Regularnie biorę udział w szkoleniach podatkowych i księgowych organizowanych rokrocznie przez Polskie Towarzystwo Księgowych. Jestem na bieżąco ze zmieniającymi się jak w kalejdoskopie przepisami rozrachunkowymi, szczególny nacisk kładę na zdobywanie i uaktualnianie wiedzy z zakresu spółek handlowych, co czyni mnie doskonale przygotowanym do pracy w strukturach Państwa firmy.

Potrafię posługiwać się kilkunastoma programami przeznaczonymi do fakturowania, prowadzenia windykacji, księgowania, tworzenia analiz, raportów i sprawozdań finansowych – zarówno tymi zaprojektowanymi pod kompleksową księgowość, jak i o charakterze pomocniczym (np. MS Excel). Pracowałem w firmach, w których często zmieniało się programy, dlatego poznanie tego, który używany jest u Państwa, nie będzie stanowiło dla mnie problemu.

Wiem, że Państwa spółka obsługuje wielu klientów zagranicznych, z którymi komunikują się Państwo w języku angielskim.  Biegle posługuję się tym językiem i bardzo chciałbym używać go w codziennej pracy oraz poznać charakter współpracy handlowej z klientami zagranicznymi, co traktuję jak motywujące mnie wyzwanie.

Pragnę pracować w Państwa firmie ponieważ wiem od znajomych z branży, że są Państwo rozwojowi i kładą Państwo duży nacisk na satysfakcję zespołu pracowników, zapewniając im niezbędne narzędzia pracy oraz szkolenia, na których bardzo mi zależy.

PODSUMOWANIE

W ostatnim akapicie listu krótko podsumuj, dlaczego warto Cię zatrudnić oraz zachęć adresata do zaproszenia Cię na rozmowę kwalifikacyjną; np.

Jestem pewien, że moje kwalifikacje oraz doświadczenie są zgodne z profilem pracownika, jakiego Państwo poszukują. Mam nadzieję, że przekonałem Państwa do swojej osoby i już niedługo spotkamy się na rozmowie kwalifikacyjnej oraz w samej pracy. Z góry dziękuję za zainteresowanie moją osobą i kontakt.

Z poważaniem,

Jan Kowalski

Jeśli szukasz profesjonalnych wzorów i szablonów cv i listów motywacyjnych koniecznie zobacz porady dostępne na naszej stronie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *