Studia i praca w Polsce – o jakich formalnościach powinni pamiętać cudzoziemcy

Przeprowadzka do nowego kraju wiąże się z wieloma formalnościami, które trzeba jak najszybciej załatwić. Zaczynasz wymarzone studia lub pracę w Polsce? Sprawdź, o co powinieneś zadbać.

Atrakcyjny kierunek

Z każdym rokiem coraz więcej osób decyduje się na przeprowadzkę do Polski. Szybko rozwijająca się gospodarka, a także rynek pracy oferujący zatrudnienie w każdym sektorze przyciągają migrantów zarówno ze Wschodu, jak i Zachodu. Nie można zapominać także o uniwersytetach, które mogą się poszczycić wieloma atrakcyjnymi kierunkami studiów, umożliwiającymi szybkie zaistnienie na rynku pracy. Zastanawiasz się, jakich formalności trzeba dopilnować oraz z czym wiąże się ubezpieczenie cudzoziemca w Polsce? W takim razie ten artykuł jest właśnie dla Ciebie!

Zezwolenie na pobyt czasowy

Pobyt w kraju warto zacząć od uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy. Jest ono wydawane na okres od 3 miesięcy do 3 lat, a po upływie ważności zezwolenia, należy ubiegać się o nowe. Żeby zalegalizować pobyt, udaj się do najbliższego urzędu wojewódzkiego z wydziałem ds. cudzoziemców. Tam będziesz musiał przedstawić udokumentowane powody Twojego przyjazdu oraz chęci zamieszkania w Polsce.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Jeżeli Twój przyjazd do Polski wiąże się przede wszystkim z pracą, powinieneś uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Taka karta pobytu daje możliwość pracy na rzecz konkretnego pracodawcy, który został wpisany do dokumentów. W przypadku utraty pracy, cudzoziemiec musi każdorazowo powiadomić pisemnie urząd, który wydał zezwolenie.

Ubezpieczenie zdrowotne

Każda osoba legalnie zatrudniona w Polsce jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym i może korzystać leczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, składkę zdrowotne odprowadza się samodzielnie. W innych przypadkach robi to pracodawca, zleceniodawca lub urząd pracy.

Karta Polaka

Karta Polaka to dokument, który ułatwia codzienne funkcjonowanie w kraju. Chociaż jej wyrobienie nie jest równoznaczne z otrzymaniem obywatelstwa to potwierdza ona przynależność cudzoziemca do narodu polskiego. W związku z tym taka osoba zyskuje szereg przywilejów. Wśród nich warto wymienić: możliwość podjęcia legalnej pracy w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach obowiązujących obywateli czy korzystanie z darmowej edukacji od szkoły podstawowej do średniej. O Kartę Polaka może wystąpić osoba, która ma obywatelstwo jednego z państw byłego ZSRR.

Studia w Polsce

Cudzoziemcy mogą w pełni korzystać z polskiego systemu edukacyjnego, a więc także aplikować na studia pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia. Do rekrutacji na kierunki prowadzone po polsku niezbędna będzie potwierdzona znajomość języka. Takim dokumentem może być certyfikat wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego bądź świadectwo ukończenia odpowiedniego kursu.

Żeby dostać się na państwową uczelnię na takich samych zasadach jak obywatele Polski i kontynuować naukę za darmo, trzeba posiadać Kartę Polaka, zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźca. Jeżeli żadna z powyższych opcji Cię nie dotyczy, skontaktuj się z konkretnym uniwersytetem. Każda szkoła wyższa samodzielnie ustala zasady przyjęcia oraz wysokość czesnego za studia. Warto dodać, że wszyscy cudzoziemcy mogą się starać o szereg stypendiów ze środków budżetu państwa. Dzięki nim transfer do nowego kraju będzie łatwiejszy.